Manifest

Les persones sotasignants compartim les reflexions següents al voltant de l’estat de la cultura de la ciutat, i defensem que cal una transformació del model cultural que s’ha impulsat en els últims anys a la ciutat de Girona:

  • El model centrat en la cultura del festival, esdeveniment puntual, car, únicament d’exhibició i centrat en la promoció del turisme a la ciutat, ha provocat un estancament de la política cultural de fons, amb objectius i recorregut a mitjà i llarg termini. Avui, la ciutat destina prop d’un milió d’euros públics per dotacions a empreses que organitzen festivals, mentre les polítiques de promoció de la creació i la formació es queden en menys de la meitat. Un desequilibri insostenible per aquells que fem i estimem la cultura. En aquest sentit, cal recordar també que el desequilibri es produeix igualment entre els mateixos promotors, d’acord amb si ets propietari d’un dels grans festivals o no n’ets part.
  • En els últims tres anys l’Ajuntament de Girona no ha impulsat cap proposta global per promoure la creació i la formació de la cultura més enllà d’allò que ja estava establert d’anys anteriors. A hores d’ara, i per posar alguns exemples, el centre de la ciutat fa anys que ha perdut la biblioteca i no hi ha una data per a reobrir-la; no existeix un projecte cultural global pel futur Modern; no s’ha concretat com el futur Museu d’Art amb la col·lecció Santos Torroella es connectarà amb el teixit artístic de la ciutat; i l’Auditori continua sense director que coordini i promogui l’equipament. De la mateixa manera, cal exigir que els nous equipaments culturals previstos tindran unes condicions laborals dignes per al seu personal, i un pressupost estable que permeti una programació pública i de qualitat.
  • Reivindiquem la necessitat de promoure la cultura de petit format que s’organitza des d’entitats i espais culturals de la ciutat. De fet, el suport al teixit associatiu en l’àmbit cultural és precari i molts agents viuen amb una mancança absoluta d’espais on poder programar. En aquest sentit, els últims anys l’Ajuntament ha sigut incapaç de trobar fórmules estables per garantir una programació segura i sense penalitzacions en aquests espais. Així mateix, malgrat cada que vegada hi ha més propostes de petit format, a hores d’ara hi continua havent una invisibilització de tota aquesta cultura que es fa a Girona.
  • Entenem que cal un gir en les polítiques culturals de l’Ajuntament de Girona orientat a promoure la formació i la creació en l’àmbit cultural. Especialment en la mainada de la nostra ciutat que tenen una oferta àmplia d’espectacles on anar, però que continuen amb una oferta de formació i d’espais on formar-se i crear que no ha crescut com pertocaria en els últims anys.
  • Demanem que hi hagi un aprofundiment en les polítiques culturals que es fan a partir del criteri dels barris. Ens cal una descentralització de l’oferta cultural que no es pot donar només a partir de la programació dels centres cívics. Finalment, hem de treballar per l’accés universal a la cultura, és a dir, una oferta cultural que garanteixi a tothom accedir al model de cultura que promou l’Ajuntament de Girona. Una línia de treball que té, sens dubte, una connexió imprescindible amb l’educació i la igualtat real d’oportunitats.

Girona, abril del 2018

Adhereix-t’hi aquí

Anuncios